حالا کسی جواب نمیده مشکل این است که:
این مخابرات گروه خونش در مکانهای مختلف متفاوت هستش و خطی که برا ما واگذار کرده بود از نوع ISDN Primary هستش ودر نتیجه کانفیگ این نوع خطوط نسبت دیگر خطوط متفاوت هستش و در نتیجه کانفیگ بالایی جواب نمیده و برای حل مشکل بایستی نو سویچ isdn و بعد هم نوع گروپ e1 controller بصورت ذیل تعریف کرد:
sdn switch-type primary-net5
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
fax interface-type modem
!
!
controller E1 0
clock source line primary
line-termination 75-ohm
pri-group timeslots 1-31
و ..
که دوستان در این قسمت اشاره کرده اند:
مشکل با تنظیم 5300