سلام iso مرکز تلفن cucm نسخه 7 رو میخوام
جایی پیدا نکردمش
لینک سالم میخوام
تو سایت سیسکو هم که اصلا پاکش کردن فقط 9 به ببالا رو دارن ( البته اگر بود هم نمیشد دانلود کرد هفت خان رستمه سایت سیسکو )موضوعات مشابه: