چطور میشه بدون وارد کردن Enable Secret وارد مود Privilage در سویچ های سیسکو شد؟
از این دستور استفاده کردم
username ali privilege 15 secret 30
در پکت تریسر اجرا شد ولی در سوئیچ 2950 انجام دادم باز هم ازم پسورد میخواد و به محیط Privilage نمیرهموضوعات مشابه: