من برای شرکت یک شبکه MPLS نمودم به طوری که دستگاه روتر 1841 با دو کارت Hwic1
تهیه کرده ام و در نقطه مبدا استان گذاشته ام.
در شهرستانها نیز از مودم سیسکو 878 یا همان k9 استفاده نموده ام
مشکل اینجاست اگر رایانه ها را در شهرستان خاموش کنند کارت مربوط به داخل استان به حالتی شبیه به Standby می رود و دیگر قابل دسترس نیست مگر اینکه حتما روتر خاموش و روشن شود تا ارتباط برقرار شود.
وقتی در مبدا هستم هم همینطور ، باید مودم شهرستان خاموش و روشن شود تا ارتباط برقرار گردد. این در حالی است که کارت متصل به تهران این مشکل را ندارد. و در همه وقت وصل است.
قبلا از همکاری دوستان سپاسگزارم.موضوعات مشابه: