با سلام

سوییچ سیسکو 2960 - 48 پورتی رو امروز گرفتم که چراغ هاش خیلی کم نور هستن و به زور دیده میشن --- علت میتونه ریفر بودن دستگاه باشه ؟؟؟موضوعات مشابه: