سوييچ را ريست كردم ولي در موقع بوت شدن مشكل داردودر همين مرحله باقي ميموند.
لطفا راهنمايي كنيد
مرسي
موضوعات مشابه: