سلام
در اداره یک خط اینترانت از مخابرات بصورت lease داریم که از مودم تلبس به همراه روتر سیسکو استفاده شده است.هر کاری انجام داده پروتکل ماژول سریال آن UP نمی شود البته چراغ های آن روشن است.مخابرات خط را بررسی کرده و مشکلی وجود ندارد.به نظر شما مشکل از ماژول سریال روتر، یا کابل سریال و یا مودم تلبس است؟موضوعات مشابه: