در داخل شبکه محدودیت ترافیک تعریف شده است بنابراین برنامه های و نرم لفزارهای جانبی حجیم قابلیت اجرا ندارند که گفته شده برای اینکار خاصیت شناسایی یا جلوگیری از استورم یا همان قفل کردن شبکه بوسیله ارسال حجم بالای اطلاعات را بایستی غیرفعال کنید.روش اینکار و دستور مورد نظر چیست؟موضوعات مشابه: