سلام دوستان عزیز در این بخش قصد اموزش commend macro را دارم:

ممکن است در بعضی از مواقع بخواهیم تنظیمات خاصی را فقط بر روی تعداد خاصی از اینترفیس ها اعمال کنیم . در این حالت می توانیم به جای فراخوانی تک تک اینترفیس ها از مفهمم رنج استفاده کرده و همزمان به همه آنها کانفیگ مورد نظر را اعمال کنیم .
(config)#interface range fa 0/1 , fa 0/10 , fa 15 - 17 , giga 1/1 - giga 1/7 - 1/10
(
config-if-range)#no shutdown
درست است که به کار بردن دستور رنج کار ما را در کانفیگ اینترفیس ها راحت تر کرده است ولی نوشتن همین دستور نیز خود وقت گیر بوده . سیسکو برای حل این مشکل از مفهوم ماکرو استفاده کرده است . به این صورت که ابتدا اینترفیس هایی که می خواهیم کانفیگ مورد نظر را روی آنها اعمال کنیم با دستور ماکرو مشخص کرده و سپس برای فراخوانی آنها کافیست تا اسم آن را تایپ کنیم .
(config)#define interface-range cisco fa 0/1 , fa 0/10 , fa 15 - 17 , giga 1/1 - giga 1/7 - 1/10
(config)#interface range macro cisco
موضوعات مشابه: