سناریوی من جوریه که web-lan بیاد از طریق روتر r3 (روتر وسطی) روی محیط اینترنت publish شود و internet-client بتواند از این سرور فقط سرویس وب بگیرد.
[IMG][/IMG]
موضوعات مشابه: