سلام
سناریوی زیر یه ISP هست که یوزرا توسط wireless اینترنت رو میگیرن . روی سوییچ برای اونا ویلن جدا تعریف میشه و همگی روت میشن سمت اینترنت.قبل از اینکه سوییچ اضافه بشه روی میکروتیک یوزرا رول منگل بودش که بسته های ToS و DSCP رو که از کش سرور رد میشه رو مارک میکرد که چندتا رول نوشته شده بود و بسته ها مارک میشدن و میرفتن سمت کش سرور.اما با اضافه شدن سوییچ سیسکو ، مارک کردن بسته ها عمل نمیکرد.
کاری که باید انجام میشد این بود که روی سوییچ، روی پورتهایی که به میکروتیک ها خوردن یعنی پورت ترانک و پورتی که به میکروتیک یوزرا خوردن رو DSCP رو روی این پورتها Trust تعریف کنیم تا چیزی که میخواسیم انجام بشه.
موضوعات مشابه: