دو عدد سوئیچ 6513 را ما در جایی باهم vss کرده ایم بوسیله 4 عدد لینک فیبر 10 جی.
بالای هر کدام فایروالهای جونیپر و فورتی نت است

حالا سوال این است که اگر من چهار عدد لینک vsl را قطع کنم و دوباره وصل کنم آیا شبکه ناپایدار خواهد شد؟
در موقع قطعی ناپایدار خواهد بود و مشکل دوال اکتیو پیش می اید.ایا با وصل کردن مشکل حل خواهد شد.
در صورتیکه حل نشود ایا با ری استارت دو سویچ مشکل حل خواهد شد؟
در یک مورد تست من لینکها رو قطع کردم.وبعد از مدت کوتاهی وصل کردم.شبکه بسیار ناپایدار شد.سوئیچها رو ریست کردم.مقداری از کانفیگ پرید.

آیا این عادی است و یااینکه نقصی در پیکربندی وجود دارد؟
سپاسگزارمموضوعات مشابه: