سرانجام خبری که مدتی قبل منتشر شد و ذهن خیلی ها رو مشغول کرده بود بصورت رسمی منتشر شد: CCIE R&S v5

برای دیدن تغییرات در نسخه جدید:

http://www.cisco.com/web/learning/ce...Updates4-5.pdf

و برای گرفتن blueprint جدید:

http://www.cisco.com/web/learning/ex...cieRS_Lab5.pdf

رو ببینید.

همچنین جزئیات بیشتر در وبلاگ INE

CCIE R&S Version 5 Updates Now Officialموضوعات مشابه: