داوطلبین عزیزی که در حال مطالعه برای آزمون CCNA هستند حواسشون باشه که ورژن جدید این آزمون با شماره 120-200 بروز رسانی شده!
عزیزان از 26 مارس تا 30 سپتامبر میتونن انتخاب کنن که میخوان در آزمون شماره 802-640 شرکت کنند یا 120-200
بعد از اون هم فقط آزمون شماره 120-200 با نام CCNA Routing and Switching موجوده!

ICND 1 هم شده 101-100 و ICND 2 هم شده 101-200


کد:
https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna/ccna_exam_v2?tab=overview
کد:
https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRoku6%2FKZKXonjHpfsX%2F4%2B0sXaa%2FlMI%2F0ER3fOvrPUfGjI4ARcRrI%2BSLDwEYGJlv6SgFT7bBMbdozLgOWRI%3D

New version of CCNA Exam Is Now Available
From March 26, 2013 through September 30, 2013, candidates can choose to take either the 640-802 CCNA exam or the 200-120 CCNA exam.
Beginning October 1, 2013, the 200-120 CCNA exam will be the only exam available for registration. Candidates who register for the 200-120 CCNA exam should prepare using 200-120 CCNA exam topics
موضوعات مشابه: