در واقع اون طور که من متوجه شدم ایجاد چندتا int vlan و یا چندتا pool برای dhcp روی این سوئیچ ها کاربردی نداره.درسته؟
برای این کار چه مدلی از سوئیچ پیشنهادد میشه؟