سلام
چرا تانل gre بین هواووی و میکروتیک بعد از مدتی با این که UP هست ترافیک رد نمیکنه روموضوعات مشابه: