چون خودم زیاد دنبال این IOS ها گشتم تا پیداشون کردم، گفتم باشه با بقیه دوستان شیر کنم تا اونا مثل بنده زیاد وقتشون گرفته نشه!

لینک پایین تقریبا همه IOS های سیسکو رو با لینک مستقیم داره!

http://www.mmnt.net/db/0/0/213.141.1...oft/Cisco/IOS/موضوعات مشابه: