سلام،
دوتا روتر دارم که هر دو مثل هم تنظییم شدند، اما من فعلا فقط از یکی و 4 ایوان رو استفاده میکنم!
الان میخوایم خطوط ایوان ها مون رو به 8 تا بالا ببریم، میخواستم ببینم باید در روتر دوم چه چیزهایی رو تعریف کنم تا این روتر هم در کنار اون یکی با هم کار کنند! (از یک رنج آی پی و رادیوس)موضوعات مشابه: