مدت زیادی هست که کاربران کارتهای اینترنت بعضا IP نمیگیرند. یکبار با شرکت ارائه دهنده نرم افزار هماهنگ شد مدتی خوب بود اما دوباره همین مشکل پیش آمده (اعلام شرکت : تنظیم نشدنAS)
چه راهی وجود دارد تا تنظیمات AS5300 بدرستی انجام شود.موضوعات مشابه: