چه طوری می شه تعدا د user های online رو در cacti مانیتور کرد؟

لطفا زود جواب بدید.متشکرمموضوعات مشابه: