سلام
ما يك اكسس سرور داريم كه به كاربران دايل آپ سرويس كي دهد.مشكلي كه دارد اين است كه بعضي وقتها اكسس سرور از دسترس خارج مي شود و نه پينگ مي شود و نه تلنت و خطوط هم اشغال مي شوند و فقط با خاموش و روشن كردن مجدد دستگاه درست مي شود.
فن دستگاه يك مدتي بود كه از كار افتاده بود ولي جاي دستگاه خنك است الان فن را عوض كردم،كابل برق،ارت سيستم را هم عوض كردم در دستگاه را باز كردم و حسابي باد گرفتم.اما درست نشد دوستان گفتند يا مال رم است يا فلش تاب دارد يا ژاور مشكل دارد چون بعضي وقت ها هم خاموش مي شود.لاگهاي بدست آمده را ضميمه مي كنم تا دوستان بهتر بتوانند راهنمايي كنند.
LOG
با تشكر

اگر توي لاگ نگاه كنيد حدود نيم ساعت طول كشيده تا دستگاه DOWN بشه يعني ژينگ تايم دستگاه كم كم زياد شده و بعد از دسترس خارج شده.موضوعات مشابه: