سلام
آیا میشود در gns3 روتر xm5350 اضافه کرد؟
اگر نمیشود، چگونه میتوان به روتر های موجود در gns3 ،ماژول e1 اضفه کرد؟موضوعات مشابه: