سلام
اگه امکان داره یه توضیح راجع به شبکه های contiguous و discontiguous بدید. کلآ هرکدوم چه جور شبکه هایی هستند.
مطلبش تو کتاب ccnp-route 642-902 هست.صفحه 125.موضوعات مشابه: