سلام دوستان
من يك لينك ويست دارم.اين لينك داراي دو مودم مي باشد.لينك بين تهران و اهواز است.مي خوام به client ha در اهوار اينترنت بدم.لينك اينترنت آومده به روتر سيسكو م تو تهران خورده.Ip مودم مربوط به تهران 192.168.4.1 و اهواز 192.168.3.1 هستش.سمت اهواز هم مودم به يه ميكروتيك خورده حالا مي خوام ببينم چطوري به اونا اينترنت بدم.موضوعات مشابه: