داخل نرم افزار اکانتینگم ( ان تی تک ) برای کاربران دایل آپ دو آدرس ای پی متفاوت نوشته شده . یعنی برای یه دسته آدرس نس سرور رو زده x.x.x.x و برای یه دسته دیگه زده y.y.y.y . البته هر دوی ای پی ها روی نس من (AS5300 ) ست شده . اما برام سواله چرا به چند نفر ای پی دوم رو میده ؟موضوعات مشابه: