كنترل و محدود كردن ترافيك روي روتر


نحوه عمل ليست هاي دسترسي در روتر
Access-List


توضيح درباره پورت هاي مورد استفاده Worm هايي مثل blasetr و Wilchia
مشكل با روتر


تنظیم Modem ها به صورتی که با یک زنگ پاسخ دهند
تفاوت برداشتن گوشي در RAS Windows & Ras Route


مبحث تنظيمات ابتدايي روترهاي سيسكو
router 2610


نحوه تنظيم روتر براي كار با پروتكل Radius
http://forum.persiannetworks.com/f63/t7407.html#post93087


قسمتی از تنظیمات عمومی IOS Cisco
http://forum.persiannetworks.com/sho...627#post121627موضوعات مشابه: