نمایش نتایج: از شماره 1 تا 7 از مجموع 7
سپاس ها 2سپاس
 • 1 توسط aliafzalan
 • 1 توسط aliafzalan

موضوع: سرعت کانکت متفاوت در دو نوع سرویس

  
 1. #1
  نام حقيقي: محمد

  عضو غیر فعال
  تاریخ عضویت
  Feb 2011
  محل سکونت
  مشهد
  نوشته
  104
  سپاسگزاری شده
  12
  سپاسگزاری کرده
  4

  سرعت کانکت متفاوت در دو نوع سرویس

  سلام.
  دو نوع سروریس توی روتر تعریف شده . یکی اینترنت هوشمند بدون یوزر و دیگری اتصال با کارت اینترنت
  مشکل اینجاست که وقتی کاربر با اینترنت هوشمند وصل میشه سرعت کانکت شدنش بالای 53کیلو و بدون خطا هست اما وقتی با کارت اینترنت وصل میشه اتصالش بیشتر از 48کیلو نمیشه و همچنین یک خطا هم میده .
  به نظرتون مشکل کجاست. مودم و کابل ها رو عوض کردم اما تغییر نکرد . کانفیگ روتر رو میزارم تا ببینید.
  ممنون میشم راهنمایی کنید
  modem-pool 971xxxx
  pool-range 1-30
  called-number 971xxx max-conn 30
  !
  modem-pool 971xxxx
  pool-range 31-60
  called-number 971xxxx max-conn 30
  !
  aaa new-model
  !
  !
  aaa group server radius IN
  server x.x.x.x auth-port xxxx acct-port xxxx
  !
  aaa group server radius Dialup
  server x.x.x.x auth-port xxxx acct-port xxxx
  !
  aaa authentication ppp default none
  aaa authentication ppp isputil-in group IN
  aaa authentication ppp isputil-dialup group Dialup
  aaa authorization network isputil-in group IN
  aaa authorization network isputil-dialup group Dialup
  aaa accounting send stop-record authentication failure
  aaa accounting update newinfo periodic 1
  aaa accounting network isputil-in start-stop group IN
  aaa accounting network isputil-dialup start-stop group Dialup
  aaa pod server auth-type any ignore session-key server-key 123
  aaa session-id common
  ip subnet-zero
  ip cef
  ip name-server x.x.x.x
  ip name-server x.x.x.x
  ip name-server x.x.x.x
  ip name-server x.x.x.x
  !
  isdn switch-type primary-net5
  !
  controller E1 0
  clock source line primary
  pri-group timeslots 1-31
  !
  controller E1 1
  clock source line secondary 1
  pri-group timeslots 1-31
  !
  interface Tunnel1
  ip address x.x.x.x 255.255.255.252
  ip mtu 1480
  ip nat outside
  ip tcp adjust-mss 1436
  tunnel source x.x.x.x
  tunnel destination x.x.x.x
  tunnel mode ipip
  !
  interface Ethernet0
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  ip access-group 150 in
  ip nat inside
  no cdp enable
  !
  interface Serial0
  ip unnumbered FastEthernet0
  ip access-group 151 in
  ip nat outside
  encapsulation ppp
  load-interval 30
  no keepalive
  no fair-queue
  !
  interface Serial0:15
  ip unnumbered FastEthernet0
  ip access-group VIRUS in
  ip nat inside
  encapsulation ppp
  ip tcp header-compression
  isdn switch-type primary-net5
  isdn incoming-voice modem
  isdn map address .* plan isdn type unknown
  isdn calling-number 971xxxx
  isdn send-alerting
  isdn sending-complete
  peer default ip address pool Dialup
  compress mppc
  ppp authentication pap isputil
  ppp authorization isputil
  ppp accounting isputil
  !
  interface Serial1:15
  ip unnumbered FastEthernet0
  ip access-group VIRUS in
  ip nat inside
  encapsulation ppp
  ip tcp header-compression
  isdn switch-type primary-net5
  isdn incoming-voice modem
  isdn map address .* plan isdn type unknown
  isdn calling-number 971xxxx
  isdn send-alerting
  isdn sending-complete
  peer default ip address pool Dialup
  compress mppc
  ppp authentication pap isputil
  ppp authorization isputil
  ppp accounting isputil
  !
  interface FastEthernet0
  ip address x.x.x.x 255.255.255.0 secondary
  ip address x.x.x.x 255.255.255.0 secondary
  ip address x.x.x.x 255.255.255.240 secondary
  ip address x.x.x.x 255.255.255.128
  ip access-group 150 in
  ip nat inside
  ip policy route-map KCG
  load-interval 30
  duplex auto
  speed auto
  no cdp enable
  !
  interface Group-Async0
  ip unnumbered FastEthernet0
  ip access-group 150 in
  ip nat inside
  encapsulation ppp
  ip tcp header-compression
  no ip mroute-cache
  ip policy route-map RCache
  async mode interactive
  peer default ip address pool Dialup
  compress mppc
  ppp authentication pap isputil-dialup
  ppp authorization isputil-dialup
  ppp accounting isputil-dialup
  group-range 1 30
  !
  interface Group-Async1
  description IN-Users
  ip unnumbered FastEthernet0
  ip nat inside
  encapsulation ppp
  no ip mroute-cache
  async mode dedicated
  peer default ip address pool Dialup
  ppp accounting isputil-in
  group-range 31 60
  !
  ip local pool Dialup x.x.x.x
  ip nat translation timeout 1800
  ip nat translation tcp-timeout 1800
  ip nat pool kcg x.x.x.x netmask x.x.x.x
  ip nat inside source list 100 pool kcg overload
  ip classless
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.16.13
  ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Serial0
  no ip http server
  !
  !
  access-list 15 permit 192.168.0.2
  access-list 100 deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
  access-list 100 deny ip any 217.219.67.0 0.0.0.63
  access-list 100 deny ip any 82.115.8.0 0.0.0.127
  access-list 100 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
  access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
  access-list 100 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 any range 5222 5223
  access-list 100 permit udp 192.168.3.0 0.0.0.255 any range 5222 5223
  access-list 100 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq 5269
  access-list 100 permit udp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq 5269
  access-list 100 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq 33033
  access-list 100 permit udp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq 33033
  access-list 100 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq 6667
  access-list 100 permit udp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq 6667
  access-list 100 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 any range 2090 2095
  access-list 100 permit udp 192.168.3.0 0.0.0.255 any range 2090 2095
  access-list 100 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 any range 6891 6901
  access-list 100 permit udp 192.168.3.0 0.0.0.255 any range 6891 6901
  access-list 100 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq 1863
  access-list 100 permit udp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq 1863
  access-list 100 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 any range 5000 5015
  access-list 100 permit udp 192.168.3.0 0.0.0.255 any range 5000 5010
  access-list 100 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq 5050
  access-list 100 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq 5100
  access-list 100 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq domain
  access-list 100 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq 5190
  access-list 100 permit udp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq 5190
  access-list 100 permit udp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq domain
  access-list 100 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq telnet
  access-list 100 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq 5061
  access-list 100 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq www
  access-list 100 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 any range 8200 8700
  access-list 100 permit udp 192.168.3.0 0.0.0.255 any range 8200 8700
  access-list 100 permit udp 192.168.3.0 0.0.0.255 any range 1025 2500
  access-list 100 deny ip any any
  access-list 110 deny tcp host 192.168.0.3 any eq www
  access-list 110 deny tcp any 192.168.0.0 0.0.0.255 eq www
  access-list 110 permit tcp 192.168.0.0 0.0.0.255 any eq www
  access-list 110 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq www
  access-list 110 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 any eq www
  access-list 110 permit ip x.x.x.x any
  access-list 131 permit icmp any any echo
  access-list 131 permit icmp any any echo-reply
  access-list 131 deny icmp any any
  access-list 150 deny tcp any eq 1034 any
  access-list 150 deny tcp any eq 1080 any
  access-list 150 deny tcp any eq 1214 any
  access-list 150 deny tcp any eq 2535 any
  access-list 150 deny tcp any eq 1433 any
  access-list 150 deny tcp any eq 3127 any
  access-list 150 deny tcp any eq 2745 any
  access-list 150 deny tcp any eq 4444 any
  access-list 150 deny udp any eq 1434 any
  access-list 150 deny udp any range 135 netbios-ss any
  access-list 150 deny tcp any range 1036 1037 any
  access-list 150 deny tcp any any eq 81
  access-list 150 deny tcp any any eq 445
  access-list 150 deny tcp any any eq 1080
  access-list 150 deny tcp any any eq ident
  access-list 150 deny tcp any any eq 1214
  access-list 150 deny tcp any any eq 2745
  access-list 150 deny tcp any any eq 5101
  access-list 150 deny tcp any any eq 5554
  access-list 150 deny tcp any any eq 6129
  access-list 150 deny tcp any any eq 9996
  access-list 150 deny udp any any eq 1434
  access-list 150 deny tcp any any eq 11768
  access-list 150 deny tcp any any eq 15118
  access-list 150 deny tcp any any range 1022 1025
  access-list 150 deny tcp any any range 135 139
  access-list 150 deny udp any any range 135 netbios-ss
  access-list 150 permit ip any any
  access-list 151 deny tcp any any eq 3128
  access-list 151 deny tcp any eq 1034 any
  access-list 151 deny tcp any eq 1080 any
  access-list 151 deny tcp any eq 1214 any
  access-list 151 deny tcp any eq 2535 any
  access-list 151 deny tcp any eq 1433 any
  access-list 151 deny tcp any eq 3127 any
  access-list 151 deny tcp any eq 2745 any
  access-list 151 deny tcp any eq 4444 any
  access-list 151 deny udp any eq 1434 any
  access-list 151 deny udp any range 135 netbios-ss any
  access-list 151 deny tcp any range 1036 1037 any
  access-list 151 deny tcp any any eq 81
  access-list 151 deny tcp any any eq 445
  access-list 151 deny tcp any any eq 1080
  access-list 151 deny tcp any any eq ident
  access-list 151 deny tcp any any eq 1214
  access-list 151 deny tcp any any eq 2745
  access-list 151 deny tcp any any eq 5101
  access-list 151 deny tcp any any eq 5554
  access-list 151 deny tcp any any eq 6129
  access-list 151 deny tcp any any eq 9996
  access-list 151 deny udp any any eq 1434
  access-list 151 deny tcp any any eq 11768
  access-list 151 deny tcp any any eq 15118
  access-list 151 deny tcp any any range 1022 1025
  access-list 151 deny tcp any any range 135 139
  access-list 151 deny udp any any range 135 netbios-ss
  access-list 151 permit ip any any
  !
  route-map RCache permit 4
  match ip address 110
  set ip next-hop x.x.x.x
  !
  route-map Nachi permit 5
  match ip address 131
  match length 92 4096
  set interface Null0
  !
  route-map KCG permit 10
  match ip address 110
  set ip next-hop x.x.x.x
  set ip df 0
  !
  xxxx
  snmp-server enable traps tty
  !
  radius-server host x.x.x.x auth-port xxxx acct-port xxxx
  radius-server host x.x.x.x auth-port xxxx acct-port xxxx
  radius-server retransmit 5
  radius-server timeout 10
  xxxx
  radius-server vsa send accounting
  radius-server vsa send authentication
  !
  !
  !
  line con 0
  line 1 120
  script dialer cisco_default
  modem Dialin
  modem autoconfigure discovery
  transport input all
  autoselect ppp
  line aux 0
  line vty 0 4
  موضوعات مشابه:
  ویرایش توسط SADEGH65 : 2011-04-08 در ساعت 03:38 PM

 2. #2
  نام حقيقي: محمد

  عضو غیر فعال
  تاریخ عضویت
  Feb 2011
  محل سکونت
  مشهد
  نوشته
  104
  سپاسگزاری شده
  12
  سپاسگزاری کرده
  4
  دوستان محترم کسی نظری نداره؟ 3. #3
  نام حقيقي: محمد

  عضو غیر فعال
  تاریخ عضویت
  Feb 2011
  محل سکونت
  مشهد
  نوشته
  104
  سپاسگزاری شده
  12
  سپاسگزاری کرده
  4
  دوستان لطفا راهنمایی کنید
  ممنون 4. #4
  نام حقيقي: Ali Afzalan

  مدیر بخش Cisco شناسه تصویری aliafzalan
  تاریخ عضویت
  Apr 2009
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  2,086
  سپاسگزاری شده
  2556
  سپاسگزاری کرده
  2059
  سلام
  برای تست میتونید authentication هر دو تا لینک را بزارید روی اکسس سرور و کانفیگ اضافی را نادیده بگیرید، باز باید همین شرایط برقرار باشه.
  ولی بعید میدونم مشکل از کانفیگ باشه و از اونجایی که مودم را هم عوض کردید و تغییری حاصل نشد، احتمالا مشکل فیزیکی و از کانکشن های وسط راه هست (از mdf مخابرات تا اکسس سرور شما و یا تجهیزات سمت مخابرات)


  yogishiip سپاسگزاری کرده است.

 5. #5
  نام حقيقي: محمد

  عضو غیر فعال
  تاریخ عضویت
  Feb 2011
  محل سکونت
  مشهد
  نوشته
  104
  سپاسگزاری شده
  12
  سپاسگزاری کرده
  4
  نقل قول نوشته اصلی توسط aliafzalan نمایش پست ها
  سلام
  برای تست میتونید authentication هر دو تا لینک را بزارید روی اکسس سرور و کانفیگ اضافی را نادیده بگیرید، باز باید همین شرایط برقرار باشه.
  ولی بعید میدونم مشکل از کانفیگ باشه و از اونجایی که مودم را هم عوض کردید و تغییری حاصل نشد، احتمالا مشکل فیزیکی و از کانکشن های وسط راه هست (از mdf مخابرات تا اکسس سرور شما و یا تجهیزات سمت مخابرات)
  متاسفانه فرقی نکرد. آخه چطور میشه کاربر هوشمند مشکل اتصال و خطا نداشته باشه اما کاربر کارت داشته باشه. اصلا منطقی نیست 6. #6
  نام حقيقي: Ali Afzalan

  مدیر بخش Cisco شناسه تصویری aliafzalan
  تاریخ عضویت
  Apr 2009
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  2,086
  سپاسگزاری شده
  2556
  سپاسگزاری کرده
  2059
  آخه مشکل از کاربر هوشمند و کارت نیست. به نظر من مشکل از ارتباط E1 هست (از خود مخابرات گرفته تا قبل از اکسس سرور شما) این وسط راه یه نویزی وجود داره.


  yogishiip سپاسگزاری کرده است.

 7. #7
  نام حقيقي: محمد

  عضو غیر فعال
  تاریخ عضویت
  Feb 2011
  محل سکونت
  مشهد
  نوشته
  104
  سپاسگزاری شده
  12
  سپاسگزاری کرده
  4
  نقل قول نوشته اصلی توسط aliafzalan نمایش پست ها
  آخه مشکل از کاربر هوشمند و کارت نیست. به نظر من مشکل از ارتباط E1 هست (از خود مخابرات گرفته تا قبل از اکسس سرور شما) این وسط راه یه نویزی وجود داره.
  جاي دو تا خط رو از داخل پست كلا برام عوض كردن اما بازم مشكل حل نشد. حتي كابلي كه از پست به سايت اومده عوض كردم.
  ضمنا اينو هم بگم محل سايت من پشت سالن دستگاه مخابرات و MDF هست و هيچگونه واسطي براي خطوطم بين راه وجود نداره و مستقيم اومدهکلمات کلیدی در جستجوها:

چیستradiuce server

سرعت اینترنت مخابرات نویز

کانفیگ روتر سیسکو 1800 برای ارتباط با مخابرات

ppp authentication pap isputil

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •