سلام
کسی مرجعی از انواع خطا هایی که روتر میده رو نداره؟موضوعات مشابه: