نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 از مجموع 4
سپاس ها 10سپاس
 • 6 توسط Moghaddas
 • 4 توسط mostafaa

موضوع: آرشیو کامل IOS

  
 1. #1
  نام حقيقي: Mohammad Moghaddas

  عضو عادی شناسه تصویری Moghaddas
  تاریخ عضویت
  Jan 2010
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  111
  سپاسگزاری شده
  61
  سپاسگزاری کرده
  20

  آرشیو کامل IOS

  http://rapidshare.com/files/218067022/ios.part01.rar
  http://rapidshare.com/files/218066881/ios.part02.rar
  http://rapidshare.com/files/218077025/ios.part03.rar
  http://rapidshare.com/files/218075818/ios.part04.rar
  http://rapidshare.com/files/218084162/ios.part05.rar
  http://rapidshare.com/files/218080812/ios.part06.rar
  http://rapidshare.com/files/218095084/ios.part07.rar
  http://rapidshare.com/files/218111130/ios.part08.rar
  http://rapidshare.com/files/218108970/ios.part09.rar
  http://rapidshare.com/files/218110386/ios.part10.rar
  http://rapidshare.com/files/218116563/ios.part11.rar
  http://rapidshare.com/files/218124075/ios.part12.rar
  http://rapidshare.com/files/218125956/ios.part13.rar
  http://rapidshare.com/files/218132670/ios.part14.rar
  http://rapidshare.com/files/218131899/ios.part15.rar
  http://rapidshare.com/files/218142528/ios.part16.rar
  http://rapidshare.com/files/218137213/ios.part17.rar
  http://rapidshare.com/files/218154571/ios.part18.rar
  http://rapidshare.com/files/218154553/ios.part19.rar
  http://rapidshare.com/files/218160713/ios.part20.rar
  http://rapidshare.com/files/218161014/ios.part21.rar
  http://rapidshare.com/files/218170066/ios.part22.rar
  http://rapidshare.com/files/218168164/ios.part23.rar
  http://rapidshare.com/files/218177746/ios.part24.rar
  http://rapidshare.com/files/218177194/ios.part25.rar http://rapidshare.com/files/25359346...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25359343...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25359298...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25358790...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25358075...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25356841...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25351030...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25344993...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25343502...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25342566...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25340862...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25338889...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25338037...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25337703...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25337142...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25336097...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25293081...ll-7.1.0.0.tar
  http://rapidshare.com/files/25292023...sccp.8-3-5.tar
  http://rapidshare.com/files/250439565/pix804-32.bin
  http://rapidshare.com/files/21934195...z.124-22.T.bin
  http://rapidshare.com/files/21939633...z.124-22.T.bin
  http://rapidshare.com/files/21940276...z.124-22.T.bin
  http://rapidshare.com/files/21942963...z.124-22.T.bin
  http://rapidshare.com/files/64476979...-030909a-1.zip
  http://rapidshare.com/files/64476982...3_040927_1.zip
  http://rapidshare.com/files/64476996...120-5.WC14.tar
  http://rapidshare.com/files/64476999...120-5.WC16.tar
  http://rapidshare.com/files/64477006...120-5.WC14.tar
  http://rapidshare.com/files/64477007...121-22.EA7.tar
  http://rapidshare.com/files/64477008...t-mz.122-2.XB2
  http://rapidshare.com/files/64477011...mz.123-17a.bin
  http://rapidshare.com/files/64477033...z.122-11.T.bin
  http://rapidshare.com/files/64477038...-mz.123-15.bin
  http://rapidshare.com/files/64477045...-mz.124-5a.bin
  http://rapidshare.com/files/64477050...-mz.124-5a.bin
  http://rapidshare.com/files/18487083....hc.11.41a.bin
  http://rapidshare.com/files/18487085...9.hc.11.41.bin
  http://rapidshare.com/files/18715792...mz.123-19a.bin
  http://rapidshare.com/files/18715818...-mz.123-18.bin
  http://rapidshare.com/files/18715805...mz.123-17a.bin
  http://rapidshare.com/files/18715818...-mz.123-18.bin
  http://rapidshare.com/files/18715879...-mz.123-19.bin
  http://rapidshare.com/files/18715879...mz.123-17a.bin
  http://rapidshare.com/files/18715884...-mz.124-7a.bin
  http://rapidshare.com/files/18715885...s-mz.124-8.bin
  http://rapidshare.com/files/18715980...s-mz.124-7.bin
  http://rapidshare.com/files/18715986...z.124-11.t.bin
  http://rapidshare.com/files/18716020...z.124-15.T.bin
  http://rapidshare.com/files/210712153/pix723.bin
  http://rapidshare.com/files/210758712/pix802.bin
  http://rapidshare.com/files/210763692/asa802-k8.bin
  http://rapidshare.com/files/21729387...122-11.T10.bin
  http://rapidshare.com/files/21729387...121-22.EA9.bin
  http://rapidshare.com/files/217293873/2950.tar
  http://rapidshare.com/files/21729388...122-35.SE5.bin
  http://rapidshare.com/files/217293892/c2600_mpls.bin
  http://rapidshare.com/files/21729994...-mz.123-26.bin
  http://rapidshare.com/files/21730002...-l.121-27b.bin
  http://rapidshare.com/files/21730003...-mz.124-21.bin
  http://rapidshare.com/files/21730007...-l.121-27b.bin
  http://rapidshare.com/files/21730028...-mz.123-18.bin
  http://rapidshare.com/files/21765082..._TT2400_4M.zip
  http://rapidshare.com/files/21765088...z.122-4.T1.bin
  http://rapidshare.com/files/21765105...mz.122-2.T.bin
  http://rapidshare.com/files/32084396...-mz.124-12.bin
  http://rapidshare.com/files/31954694...mz.124-13a.bin
  http://rapidshare.com/files/21729387...122-11.T10.bin
  http://rapidshare.com/files/21729387...121-22.EA9.bin
  http://rapidshare.com/files/217293873/2950.tar
  http://rapidshare.com/files/21729388...122-35.SE5.bin
  http://rapidshare.com/files/217293892/c2600_mpls.bin
  http://rapidshare.com/files/21729994...-mz.123-26.bin
  http://rapidshare.com/files/21730002...-l.121-27b.bin
  http://rapidshare.com/files/21730003...-mz.124-21.bin
  http://rapidshare.com/files/21730007...-l.121-27b.bin
  http://rapidshare.com/files/21730028...-mz.123-18.bin
  http://rapidshare.com/files/21934195...z.124-22.T.bin
  http://rapidshare.com/files/16821676....124-15.T7.bin
  http://rapidshare.com/files/25359346...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25359343...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25359298...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25358790...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25358075...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25356841...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25351030...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25344993...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25343502...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25342566...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25340862...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25338889...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25338037...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25337703...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25337142...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25336097...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/25293081...ll-7.1.0.0.tar
  http://rapidshare.com/files/25292023...sccp.8-3-5.tar
  http://rapidshare.com/files/25044150...z.124-24.T.bin
  http://rapidshare.com/files/250439565/pix804-32.bin
  http://rapidshare.com/files/250398331/asa821-k8.bin
  http://rapidshare.com/files/250397631/asdm-621.bin
  http://rapidshare.com/files/21765106...z.122-8.T4.bin
  http://rapidshare.com/files/57877766...22-25.SEE4.bin
  http://rapidshare.com/files/57878050/asa706-k8.bin
  http://rapidshare.com/files/57925780...mz.120-28d.bin
  http://rapidshare.com/files/57925782/pix635.bin
  http://rapidshare.com/files/57925795/pdm304.bin
  http://rapidshare.com/files/57925826/pix712.bin
  http://rapidshare.com/files/57925855...mz.124-12c.bin
  http://rapidshare.com/files/57925868....124-11.T3.bin
  http://rapidshare.com/files/57925874....124-15.T1.bin
  http://rapidshare.com/files/57925877...mz.124-12a.bin
  http://rapidshare.com/files/57925894...upk8.8-5-3.bin
  http://rapidshare.com/files/57926066...mz.124-12c.bin
  http://rapidshare.com/files/57926079...mz.124-12c.bin
  http://rapidshare.com/files/57926099...mz.124-12a.bin
  http://rapidshare.com/files/57926108...mz.124-12c.bin
  http://rapidshare.com/files/57931711....122-40.SE.bin
  http://rapidshare.com/files/57931794...120-5.WC15.tar
  http://rapidshare.com/files/57931795...21-22.EA8a.bin
  http://rapidshare.com/files/57931804...21-22.EA10.bin
  http://rapidshare.com/files/57931806....123-8.JEB.tar
  http://rapidshare.com/files/57931819....122-37.SE.bin
  http://rapidshare.com/files/57931825....122-37.SE.bin
  http://rapidshare.com/files/57931847/asdm-512.bin
  http://rapidshare.com/files/57931872....122-37.SE.bin
  http://rapidshare.com/files/57931908...mz.124-12c.bin
  http://rapidshare.com/files/57931928...mz.124-12c.bin
  http://rapidshare.com/files/57931989....124-11.T3.bin
  http://rapidshare.com/files/57932029...mz.124-12c.bin
  http://rapidshare.com/files/57932035...mz.124-12c.bin
  http://rapidshare.com/files/57932036...mz.124-12c.bin
  http://rapidshare.com/files/57932162...mz.124-12c.bin
  http://rapidshare.com/files/21826339...120.5.2-XU.bin
  http://rapidshare.com/files/21826345...t-mz.122-1.bin
  http://rapidshare.com/files/21826340...s-mz.120-7.bin
  http://rapidshare.com/files/21826348...s-mz.120-5.bin
  http://rapidshare.com/files/21826349...s-mz.120-8.bin
  http://rapidshare.com/files/21826380...y-mz.122-3.bin
  http://rapidshare.com/files/21826404...-mz.120-10.bin
  http://rapidshare.com/files/218264119/PDM-201.bin
  http://rapidshare.com/files/21826413...-c-l.120-4.bin
  http://rapidshare.com/files/21826422...0-1a_w5_6f.bin
  http://rapidshare.com/files/21826437...s-mz.120-7.bin
  http://rapidshare.com/files/21826440...i-mz.120-7.bin
  http://rapidshare.com/files/21826445...c-mz.121-9.bin
  http://rapidshare.com/files/21826468...mz.122-2.T.bin
  http://rapidshare.com/files/21826514...z.122-11.T.bin
  http://rapidshare.com/files/21826714...z.122-11.T.bin
  http://rapidshare.com/files/21827727...120.5.2-XU.tar
  http://rapidshare.com/files/21828133...mz.121-3.T.bin
  http://rapidshare.com/files/21828163...d-mz.120-4.bin
  Cisco IP Communicator - Version 2.1(4)
  http://rapidshare.com/files/21732487...ator.2-1-4.zip
  Cisco IP Communicator - Version 7.0.1.0
  http://rapidshare.com/files/21743715...fr.7-0-1-0.zip
  http://rapidshare.com/users/K2860J
  password for the folder : MakeMeProu
  or
  http://rapidshare.com/files/64476979...-030909a-1.zip
  http://rapidshare.com/files/64476982...3_040927_1.zip
  http://rapidshare.com/files/64476996...120-5.WC14.tar
  http://rapidshare.com/files/64476999...120-5.WC16.tar
  http://rapidshare.com/files/64477006...120-5.WC14.tar
  http://rapidshare.com/files/64477007...121-22.EA7.tar
  http://rapidshare.com/files/64477008...t-mz.122-2.XB2
  http://rapidshare.com/files/64477011...mz.123-17a.bin
  http://rapidshare.com/files/64477033...z.122-11.T.bin
  http://rapidshare.com/files/64477038...-mz.123-15.bin
  http://rapidshare.com/files/64477045...-mz.124-5a.bin
  http://rapidshare.com/files/64477050...-mz.124-5a.bin
  http://cisco.uta.cl/ccna_gr1/downloa...-j-l.111-5.bin
  http://cisco.uta.cl/ccna_gr1/downloa...3igs-j-l.111-5
  http://cisco.uta.cl/ccna_gr1/downloa....120-5.WC2.bin
  http://cisco.uta.cl/ccna_gr1/downloa...EN.9.00.06.bin
  http://rapidshare.com/files/13300148/SDM-V22a.zip
  http://rapidshare.com/files/16277670..._Sdm__v20A.zip
  http://rapidshare.com/files/8761686/...122-11_20T.bin
  http://rapidshare.com/files/8761688/...122-4_20Yb.bin
  http://rapidshare.com/files/8761698/...z_20123-1a.bin
  http://rapidshare.com/files/8761717/...22-13_20Zh.bin
  http://rapidshare.com/files/8761691/...22-4_20Xl5.bin
  http://rapidshare.com/files/8761735/...z_20123-5a.bin
  http://rapidshare.com/files/8762264/c2600-i-mz.120-8
  http://rapidshare.com/files/8762273/...3-mz.122-3.bin
  http://rapidshare.com/files/8761689/...z_20122-16.bin
  http://rapidshare.com/files/8762288/....121-3a.T4.bin
  http://rapidshare.com/files/8762292/...mz.122-12a.bin
  http://rapidshare.com/files/8761710/...z_20121-11.bin
  http://rapidshare.com/files/8761813/...122-11_20T.bin
  http://rapidshare.com/files/8761817/...122-15_20T.bin
  http://rapidshare.com/files/8762301/...mz.121-5_T.bin
  http://rapidshare.com/files/8762305/...mz.122-12a.bin
  http://rapidshare.com/files/8762280/...i-mz.120-8.bin
  http://rapidshare.com/files/8762389/...mz.122-8.T.bin
  http://rapidshare.com/files/8761780/C2600-P-Mz.991126
  http://rapidshare.com/files/8762785/....120-5.WC9.tar
  http://rapidshare.com/files/8762930/...2.8.11-SA6.bin
  http://rapidshare.com/files/8762933/...2.8.11-SA6.tar
  http://rapidshare.com/files/8762972/...2.8.11-SA6.tar
  http://rapidshare.com/files/8762805/...21-19.EA1a.tar
  http://rapidshare.com/files/8762809/...121-20.EA1.tar
  http://rapidshare.com/files/8762934/....120-5.WC9.tar
  http://rapidshare.com/files/8762944/...21-19.EA1a.tar
  http://rapidshare.com/files/8761773/...21-5_20T10.bin
  http://rapidshare.com/files/8761779/...Mz.120-4.T.bin
  http://rapidshare.com/files/8762380/...s-mz.120-5.bin
  http://rapidshare.com/files/8762393/...-mz.121-11.bin
  http://rapidshare.com/files/8762449/....122-15.T8.bin
  http://rapidshare.com/files/8762413/...-mz.122-21.bin
  http://rapidshare.com/files/8762412/...s-mz.122-7.bin
  http://rapidshare.com/files/8761786/...22-15_20T2.bin
  http://rapidshare.com/files/8761777/...121-5_20T8.bin
  http://rapidshare.com/files/17008553...mz.124-6.T.bin
  http://rapidshare.com/files/8761854/...0123-4_20T.bin
  http://rapidshare.com/files/8762947/...21-19.EA1c.tar
  http://rapidshare.com/files/8762952/....122-18.SE.tar
  http://rapidshare.com/files/8762363/c4500-boot-mz.120-4
  http://rapidshare.com/files/8762372/...-mz.112-21.bin
  http://rapidshare.com/files/8762485/...i-mz.120-8.bin
  http://rapidshare.com/files/8762462/...ot-mz.120-4.T1
  http://rapidshare.com/files/8762471/c5300-i-mz.120-3.T1
  http://rapidshare.com/files/8762475/...z.120-5.T1.bin
  http://rapidshare.com/files/8762484/....122-2.XA3.bin
  http://rapidshare.com/files/8762527/....122-2.XB3.bin
  http://rapidshare.com/files/8762526/....120-4.XJ4.bin
  http://rapidshare.com/files/8762530/...0-7.T.bin..bin
  http://rapidshare.com/files/8762540/....122-2.XA3.bin
  http://rapidshare.com/files/8762077/...Mz_20123-3.bin
  http://rapidshare.com/files/8762536/...mz.120-7.T.bin
  http://rapidshare.com/files/8762068/...xle.cscdt03141
  http://rapidshare.com/files/8762553/....122-2.XB3.bin
  http://rapidshare.com/files/8762545/...z.121-5.T5.bin
  http://rapidshare.com/files/8762565/...-mz.123-1a.bin
  http://rapidshare.com/files/8762088/...Mz_20123-3.bin
  http://rapidshare.com/files/8762611/...i-mz.120-8.bin
  http://rapidshare.com/files/8762632/...mz.121-5.T.bin
  http://rapidshare.com/files/8762609/...113-10.AA1.bin
  http://rapidshare.com/files/8762630/...i-mz.121-2.bin
  http://rapidshare.com/files/8762579/...m-mz.120-8.bin
  http://rapidshare.com/files/8762100/...22-15_20T5.bin
  http://rapidshare.com/files/8762619/...i-mz.120-8.bin
  http://rapidshare.com/files/8762610/...z.122-8.YN.bin
  http://rapidshare.com/files/8762614/...6-mz.123-5.bin
  http://rapidshare.com/files/8762045/...22-4_20Ya6.bin
  http://rapidshare.com/files/8762050/...0123-4_20T.bin
  http://rapidshare.com/files/8762696/....122-4.XM4.bin
  http://rapidshare.com/files/8762051/...22-15_20T5.bin
  http://rapidshare.com/files/8762047/...123-2_20Xc.bin
  http://rapidshare.com/files/8762188/...2-13_20Zh2.bin
  http://rapidshare.com/files/8762926/...EN.9.00.06.bin
  http://rapidshare.com/files/8762920/...9.00.06.readme
  http://rapidshare.com/files/8762193/...-mz.123-1a.bin
  http://rapidshare.com/files/8762190/...-mz.123-1a.bin
  http://rapidshare.com/files/8762659/...ode_5_3_30.bin
  http://rapidshare.com/files/8762662/...pw.2.6.1.0.bin
  http://rapidshare.com/files/8762664/...pw.2.6.2.0.bin
  http://rapidshare.com/files/8762792/...-mz.120-11.bin
  http://rapidshare.com/files/8762799/...t-mz.121-6.bin
  http://rapidshare.com/files/8762860/...v-mz.121-6.bin
  http://rapidshare.com/files/8762811/...-mz.120-11.bin
  http://rapidshare.com/files/8762163/...1-1-980730.exe
  http://rapidshare.com/files/8762155/TOTSWTCH.MIB
  http://rapidshare.com/files/8762157/TS020200.DWN
  http://rapidshare.com/files/25862116....123-14.T7.bin
  7200 Image "ios", c7200-adventerprisek9-mz.124-4.T1
  http://rapidshare.com/files/14059762...z.124-4.T1.rar


  منبع: http://www.blog.persianadmins.com/category/cisco-ios
  موضوعات مشابه:
  esfahanweb، morteza205، th95 و 3 نفر دیگر سپاسگزاری کرده‌اند.

 2. #2
  نام حقيقي: مرتضي

  عضو عادی شناسه تصویری morteza205
  تاریخ عضویت
  Sep 2008
  محل سکونت
  نوشته
  31
  سپاسگزاری شده
  4
  سپاسگزاری کرده
  48
  سلام دوستان کسی لینک دانلودی از این iosها سراغ نداره که اکسپایر نشده باشند؟ 3. #3
  نام حقيقي: ایمان ادریسیان

  عضو عادی شناسه تصویری mostafaa
  تاریخ عضویت
  Feb 2007
  محل سکونت
  کیش
  نوشته
  353
  سپاسگزاری شده
  178
  سپاسگزاری کرده
  37
  سلام
  ftp://ftp.unikon-ua.net/pub/Cisco/IOS/
  موفق باشید


  morteza205، EVERAL، f14f21 و 1 نفر دیگر سپاسگزاری کرده‌اند.

 4. #4
  نام حقيقي: مرتضي

  عضو عادی شناسه تصویری morteza205
  تاریخ عضویت
  Sep 2008
  محل سکونت
  نوشته
  31
  سپاسگزاری شده
  4
  سپاسگزاری کرده
  48
  این سایت هم بد نیست
  الآن پیداش کردم

  iosdownload.orgکلمات کلیدی در جستجوها:

http:rapidshare.comfiles218067022ios.part01.rar

سناریور ccna

rapidshare.comfiles218067022ios.part01.rar

ios

persiannetwork cisco 2811 ios

ios cisco 878 persiannetworks.com

ارشیو کامل ios

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •