امروز به صورت اتفاقی به چیز جالبی یاد گرفتم شاید به درد شما بخوره
میکروتیک CDP رو نصفه نیمه ساپورت می کنه و میشه توی ios میکروتیک ها رو دید


SW1#sh cdp entr Port10
-------------------------
Device ID: Port10
Entry address(es):
Platform: MikroTik, Capabilities: Router
Interface: GigabitEthernet0/1, Port ID (outgoing port):
Holdtime : 86 sec
Version :
4.11
advertisement version: 1
Management address(es):و البته با میکروتیک هم میشه سیسکو را دید:


[admin@Port10] > ip nei print detail

4 interface=eth5 Valid Range address=192.168.10.13 mac-address=xx:04:62:xx:xx:19
identity="SW1" platform="cisco WS-C2960-24TC-L"
version="Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 12.2(50)SE4,
RELEASE SOFTWARE (fc1)\nTechnical Support:
http://www.cisco.com/techsupport\nCopyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems,
Inc.\nCompiled Fri 26-Mar-10 09:14 by prod_rel_team"
unpack=none age=1s
موضوعات مشابه: