سلام

روي يك سوئيچ 3750 minigbic singlemode نصب كردم ولي نتونستم ازش جواب بگيرم مي خواستم بدونم
1) آيا سوئيچ براي شناسايي minigbic single به config خاصي نياز داره ؟
2) minigbic ةاي مورد استفاه يكيش cisco , يكي ديگش planet هستش البته سوئيچ هام هم همينطوريند
خواهش ميكنم راهنمايي كنيدموضوعات مشابه: