"كاميابي تنها در اين است كه بتواني زندگي را به شيوه خود سپري كني."
اجزای شبکه Atm :
 • کارت شبکه Atm ، سوئیچ Atm ، نرم افزار
 • با شبکه های Lan , Wan , کار می کند و پروتکل های Tcp را پشتیبانی می کند .
شبکه Frame Rely :
شبکه است با پشتیبانی از سرویس Frame Relay ، از شبکه های خطوط دیجیتال مجتمع ISDN مودم ، مخابراتی استفاده می کند .
به منظور ارتباط بین شعب مختلف یک شرکت در سطح کشور بکار می رود ، و یک پروتکل سوئیچینگ بسته "Packet Switching " است که شرکت های تلفنی آن را در اختیار دارند .
شبکه Soho :
SOHO مخفف عبارت Small Office Home Office است .
 • ارتباط محل کار با منزل
 • دلایل استفاده اشتراک اتصال اینترنت "Ics " , اشتراک فایل ها ، فاکس ، اسکنرها و ...
فن آوری شبکه Any Lan -100 VG :
 • شبکه است که 100 Mbs سرعت دارد .
 • Voice Grade Any Local Area Network
 • فن آوری جدید IEEE با استاندارد 802.12 .
 • استفاده از توپولوژی Star .
 • شامل گره ها (Node) پایانی ، اتصال و تکرار کننده با Hub .
 • حداکثر تعداد گره های متصل با هاب 32 است .
 • حداکثر تعداد سطوح برابر 5 Level است .
روش دسترسی و نوع رسانه :
 • هر گره می تواند در Mode =2 عمل کند .
 • مورد خصوصی : دریافت فقط فریم ها با آدرس گره .
 • مورد عمومی : دریافت کلیه فریم های ارسالی .
روش دسترسی به فریم ها :
 • روش دسترسی به فریم ها DPAM یا دسترسی بر حسب الویت در خواست است .
 • همچنین گره های پایانی می تواند یک PC یا یک سرویس دهنده File Server باشند .
 • با توجه به اینکه گره های پایانی می تواند با استفاده از کارت شبکه Ethernet یا کارت شبکه Token Ring به شبکه وصل شوند ، پشتیبانی کننده هر دو استاندارد 802.3----- 802.5 است .
موضوعات مشابه: