سلام
شبكه اينجور هست
تلبس --------» روتر 3600------» سرور ------» شبكه داخلي لن.

حالا كانفيگ 3600 نابود شده
اگه دوستان نمونه كانفيگ دارن
اگه دوستان كوچك ترين كمكي بتونن كنن
اگه كسي ريموت بتونه راش بندازه
اندازه ده دنيا ممنون ميشم
پ خ هم بدين و پيشنهادي دارين بفرمايين
سريع لطفا كه خيلي دارم اذيت ميشم
ممنون از همهموضوعات مشابه: