در قسمت اول به معرفی سویچ های خانواده 6500 می پردازیم :

این خانواده شامل شش مدل می باشد 1. Catalyst 6503 که شاسی مورد نظر دارای 3 اسلات می باشد. 2. Catalyst 6509 که شاسی مورد نظر دارای 6 اسلات می باشد 3. Catalyst 6509 که شاسی مورد نظر دارای 9 اسلات می باشد و جزو پرکاربرد ترین خانواده 6500 در ایران می باشد. 4. مدل بعدی مورد بحث Catalyst 6509-NEBS می باشد که بر خلاف مدلهای قبلی نحوه قرارگیری ماجولها بر روی آن به صورت عمودی می باشد. 5. Catalyst 6513 که شاسی مورد نظر دارای 13 اسلات می باشد. 6. و آخرین مدل از این خانواده Catalyst 6509-NEBS-A می باشد.

برسی Catalyst 6500 Supervisor :

Supervisor 1A : دارای توان انتقال اطلاعات به میزان 32Gb بر ثانیه می باشد. دارای شتاب دهنده سخت افزاری برای لایه 2 دارای توانایی QOS و Security Policies تا 15Mpps و در حال حاضر از رده خارج می باشد
Supervisor 256 : دارای توان انتقال اطلاعات به میزان 256Gb بر ثانیه می باشد. دارای شتاب دهنده سخت افزاری برای لایه 2 و 3 دارای توانایی QOS و Security Policies تا 210Mpps
Supervisor 720-3B : دارای توان انتقال اطلاعات به میزان 720Gb بر ثانیه می باشد. دارای شتاب دهنده سخت افزاری برای لایه 2 و 3 دارای توانایی QOS و Security Policies تا 400Mpps
Supervisor 720-3BXL : دارای توان انتقال اطلاعات به میزان 720Gb بر ثانیه می باشد. دارای شتاب دهنده سخت افزاری برای لایه 2 و 3 دارای توانایی QOS و Security Policies تا 400Mpps در این مدل بر خلاف خانواده 3B که دارای توانایی Route برای پروتکل IPv4 به میزان 256000 و برای IPv6 دارای توانایی 128000 به ازای هر سیستم می باشد در خانواده 3BXL سیستم دارای توانایی Route یا مسیریابی به میزان 1000000 برای IPv4 و 500000 برای IPv6 می باشد در میزان Netflow ظرفیت مدل 3BXL دو برابر 3B و برابر با 256000 می باشد

و جدید ترین Supervisor های عرضه شده شامل دو مدل VS-S720-10G-3C و VS-S720-10G-3CXL

VS-S720-10G-3C : در این مدل تنها تفاوت قابل احساس نسبت به 3B اضافه شدن دو عدد پورت 10G و افزایش توانایی یاد گرفتن Mac به میزان 96000 عدد و افزایش توانایی مسیریابی IPv4 به میزان 50Mpps و رسیدن به عدد 450Mpps و در IPv6 با فزایش 25Mpps مواجه هستیم و رسیدن به عدد 225Mpps در قسمت L2 Bridging شاهد افزایش 50Mpps می باشیم.

VS-S720-10G-3CXL : در این مدل تنها تفاوت قابل احساس نسبت به 3BXL اضافه شدن دو عدد پورت 10G و افزایش توانایی یاد گرفتن Mac به میزان 96000 عدد و افزایش توانایی مسیریابی IPv4 به میزان 50Mpps و رسیدن به عدد 450Mpps و در IPv6 با فزایش 25Mpps مواجه هستیم و رسیدن به عدد 225Mpps در قسمت L2 Bridging شاهد افزایش 50Mpps می باشیم.

برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به لینک Cisco Supervisor

برسی Catalyst 6500 Linecards

ادامه دارد...موضوعات مشابه: