سلام دوستان
کسی می تونه به من کمک کنه چرا
دستور modem-pool توی AS5300 هست
اما توی AS5350 نیست و ایا دستور جایگزینی داره
متشکرم
موضوعات مشابه: