میدانیم که قبلا از rsh استفاده میشد ولی در نسخه های جدید حذف شده آیا روشی برای این کار وجود داره ؟موضوعات مشابه: