سلام
مدتی شده که وقی یوزرها می خوان وصل بشن خطای 619 و 721 می ده ... ارتباط هم با فیبر نوری و نیوز مطمئنم... لطفا اگه کسی در این مورد چیز می دونه کمک کنه ... ممنون می شوم