نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 از مجموع 4
سپاس ها 6سپاس
 • 5 توسط KherKhere
 • 1 توسط SADEGH65

موضوع: CBT Nuggets ALL VIDEOS - 2009

  
 1. #1
  نام حقيقي: Mehran

  عضو عادی شناسه تصویری KherKhere
  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  272
  سپاسگزاری شده
  45
  سپاسگزاری کرده
  59

  CBT Nuggets ALL VIDEOS - 2009

  SIMULATORS  WINDOWS SERVER SIMULATOR 2003

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  CCNA SIMULATOR

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting  CISCO

  CCDA

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  CCIE

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  CCNA

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  CCNP

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  CIPT

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  SNRS

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  SNAF

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting

  IC IPS

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  QOS

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting  COMPTIA

  A+

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  INET+

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  LINUX+

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  LINUX update

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  NETWORK+

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  PROJECT+

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  SECURITY+

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  SERVER+

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  OTHER CERTIFICATIONS

  LPIC 1

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  CIW - FOUNDATION

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  WIRELESS

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  END USER SECURITY

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  CIW - PERL FUNDAMENTALS

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  LPIC 2

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  CWNA UPDATE

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  AGILE PROJECT MANAGEMENT

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  C# - C SHARP

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  CCA

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  CEH

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  CISA

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  CISM

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  CISSP

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  CIW - JAVASCRIPT FUNDAMENTALS

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  CWNA

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  CWNE

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  ITIL

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  OCA-DBA ORACLE

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  PMP

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RHCE

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RHCE 2

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  SCJP

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  SSCP

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  VB SCRIPT

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  VCP

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  ZCE

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  MICROSOFT CERTIFICATIONS

  OUTLOOK 2003

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  EXCEL 2003

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  POWERPOINT 2003

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  WORD 2003

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-228

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-227

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-228 2

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-229

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-236

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-237

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-238

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-270

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-270 2

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-271 & 70-272

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-282

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting.
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting.
  70-284

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-285

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-290

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-291

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-293

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-294

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-297

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-298

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-299

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-350

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-400

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-401

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-431

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-443

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-444

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-450

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-451

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-528

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-621

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-622

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-624

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting.
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting.
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting.
  70-631

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-640

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-649

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  77-601 WORD 2007

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  77-602 EXCEL 2007

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  77-603 POWERPOINT 2007

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  77-604 OUTLOOK 2007

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  77-605 ACCESS 2007

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  MSP MICR. PROJECT

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  WINDOWS POWERSHELL

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  WINDOWS VISTA

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  70-620 WINDOWS VISTA CLIENT

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  Join files with HJsplit and Enjoy
  Code:
  File Splitters, freeware and multi-platform: HJSplit
  WinRAR v3.80 REGISTERED

  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
  QuickTime Pro 7.62.14.0
  Code:
  RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting  موضوعات مشابه:
  power، mcmilad، sharif12 و 2 نفر دیگر سپاسگزاری کرده‌اند.

 2. #2
  نام حقيقي: كاظم

  خواننده
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  259
  سپاسگزاری شده
  210
  سپاسگزاری کرده
  30
  با تشكر از پست شما.
  فقط استاد تو هر عنوان فقط فايل اول يعني .iso.001 باز مي شه و بقيش با فرمت rar يا iso باز نمي شن.
  لم خاصي داره ؟ 3. #3
  نام حقيقي: صادق نجاتی زاده

  مدیر بازنشسته شناسه تصویری SADEGH65
  تاریخ عضویت
  Nov 2003
  محل سکونت
  تهران
  نوشته
  2,264
  سپاسگزاری شده
  3413
  سپاسگزاری کرده
  3619
  نوشته های وبلاگ
  12
  از برنامه HJsplit برای Merg کردن و استقاده از فایلها استفاده کنید.
  HJSplit - Download


  kazem_m سپاسگزاری کرده است.

 4. #4
  نام حقيقي: منصوری

  عضو غیر فعال شناسه تصویری katsi_ppp
  تاریخ عضویت
  Dec 2008
  محل سکونت
  ایران
  نوشته
  228
  سپاسگزاری شده
  13
  سپاسگزاری کرده
  17
  کاش می شد جای دیگه به غیر از رپیدشر بزارینکلمات کلیدی در جستجوها:

mcitp cbt nuggets

cbt nuggets

CBT Nuggets CompTIA Network PLUS

all cbt nuggets videos forums

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •