سلام دوستان من 3 خط ایوان درام می خوام 2 تا از اونها با یک اکانتینگ و 1 خط دیگر به اکالنتینگ دیگر وصل شود هر دو اکانتینگ IBSng می باشند چه تنظیماتی باید انجام بدهمموضوعات مشابه: