جالب هست من نمیدانستم قانون برای همه یکی است ! ممنونم از اقای حکیمی که اخطار دادند