کسی میدونه چه جوری میشه سایز فریم اترنت از طریق ریجیستری تغییر داد؟؟؟؟؟؟

ممنون میشم اگر کسی بتونه منو راهنمایی کنهموضوعات مشابه: