توضیح:
1- هنوز vlan ها تعریف نشده است و همه عضو vlan1 می باشند
2- برای بستن پورت ها از دسور بالا استفاده شده است

مشکل:
در یوزرهائی که به یک سوئیچ وصل هستند مشکلی نیست و هیچ ارتباطی با هم ندارند
ولی اگر عضو اول روی یک سوئیج وعضو دوم روی سوئیچ دیگر باشد به راحتی همدیگر را ping می کنند و ارتباط دارند با اینکه روی هر دو protected اعمال شده است

سوال :
با جستجو به این نتیجه رسیدم که ااعضا در vlan غیر از defaulf vlan عضو باشند اگر عضوجند سوئیچ هم باشند مشکل حل میشود آیا این درست است ؟

یا باید طرح دیگه ای بریزم؟موضوعات مشابه: