سلام دوستان
مشکل از اين قرار که
يه لينکMPLS داريم تو شهرستان کهMB 2 اينترانت داره روی اين اينترانت روتر تونل ميزنه به اهوز اينترنت ميگيره اين تا اينجا هيچ مشکلی نداشتيم تا اينکه نياز شد پهنا ی باند رو ارتقا بديم چون مرکز امکانات مترو نداشت مجبور شديم رویMPLS تحويل بگيريم مخابرات گفت که ما واستونLoad sharing ميکنيم که از 2 پهنا ی باند استفاده بشه به طور همزمان يعنی يهpacket از لينک 1 يهPacket از لينک 2
مخابرات گفت که يه سويچ بزار 2 تا روتر رو بزن به سويچ ما هم اين کار و کرديم ولی مي دونید از نظره فنی اين کار معنی نميده چون تونل من روی روتر 1 هستش پس هيچ دخلی به روتر 2 نداره به نظر شما عزيزان چه بايد کرد در ضمن روتر ها Huawei هستن

موضوعات مشابه: