محصول Cisco Product Quick Reference Guide شامل آشنایی مختصر با محصولات ، قابلیت ها و مزایای مهم ، مشخصات فنی ، شماره های part number و اطلاعات سفارش محصولات و سرویس های سیسکو می باشد. این محصول اطلاعات مهمی و کاربردی را در ارائه می دهد. نسخه قابل دانلود و در دسترسی Summer / Fall 2008 می باشد:
دریافت
موضوعات مشابه: