با سلام

از Syslog Solarwinds استفاده مي كنم. چه دستوري در تجهيزات سيسكو باعث مي شود كه لاگين به تجهيزات لاگ شود؟ البته تلاش براي لاگين هم مد نظر است.(ورود پسورد اشتباه)موضوعات مشابه: