من یک iosکه بتونه voipرو پشتیبانی کنه برای برای روتر 2621 میخوام که روش call manager راه بندازم.و به عنوان گتوی ip phone استفاده کنم.دوستان میتونن کمکی کنن.موضوعات مشابه: