سلام دوستان
کسی تو دست و بالش ios 7600 با rsp 720 داره ؟موضوعات مشابه: