مدتی هست که بعضی از مودم ها حالت جواب دادن به زنگ را auto answer از دست میدن و سمت مشترک بوق میخوره اما جواب نمیده این هم تنظیمات روی یک 2511:
no flush-at-activation
modem Dialin
modem autoconfigure discovery
transport input all
autoselect during-login
autoselect ppp
no autohangup session-timeout
autohangup
speed 115200
flowcontrol hardware
دوستان اگه میدونند مشکل چیه کمک کنند و اگه نمیدونند راهنمائی کنند که مثلا برای حذف دستور no flush-at activation چی باید بنویسم (برای حذف NO به اول دستور میگذاشتم اما این که داره)