سلام
آیا DRAM و MotherBoard مربوط به AS5300 قابل تعویض است و هر کدام چه قیمتی دارند؟

غیر از as5300 آیا دستگاه دیگری جهت ساپورت E1 هست که ارزان تر باشد ؟ به چه قیمتی
ممنونموضوعات مشابه: