با سلام
من سوئيچ 2960 دارم وقتي در يکي از اتاقها نود بيشتري ميخوام مجبورم که يک هاب به يکي از نود ها وصل کنم که در اين مواقع يا پورت سوپيچ غير فعال ميشه يا کلا سوئيچ هنگ ميکنه علتي براش پيدا نکردمموضوعات مشابه: